Меню Затваряне

Проекти

project

Спечелени и реализирани проекти:

– ПУДООС – 2016г.
– „Обичам природата и аз участвам“
– „Рециклирай и играй“
– програма за реализация на малки благоустройствени проекти на Община Бургас – „Направа на детска площадка“ – 2017г.
– ЕП „Училищен плод“
– ЕП „Училищно мляко“
– проект за оптимизиране на ФЗ „Дни на здравето“
– Национална програма „Диференцирано заплащане“

ПУДООС-2016

iconf1

ПЧП - детска площадка

iconf2

Оптимизиране на физическото възпитание "Дни на здравето"

iconf3
pimg1
Линк Найменование
https://teachers.mon.bg НП „Квалификация и развитие на педагогическите специалисти“
https://www.mon.bg/bg/100827 НП „Без свободен час“Модул „Без свободен час в училище“ и Модул „Без свободен час в детската градина“
https://www.mon.bg/bg/100819 Национална програма „Успяваме заедно“ 
pimg2